Eerste bijeenkomst

We zijn aangenaam verrast door het grote aantal aanmeldingen voor het initiatief Platform Lang Leven in Hedikhuizen! Het geeft aan dat het vraagstuk rondom levensloopbestendig wonen ook in ons dorp actueel is. Helaas gooit het Covid-virus roet in het eten en zien wij ons genoodzaakt om de eerste bijeenkomst uit te stellen. We hebben ons laten leiden door de landelijke situatie die door de overheid is beschreven als Risiconiveau “Zeer ernstig”. In de Routekaart van de overheid waar de coronamaatregelen worden beschreven, wordt weliswaar de mogelijkheid gegeven om bijeenkomsten van 30 personen te organiseren of bij te wonen, maar gelet op de doelgroep van onze bijeenkomst, willen we geen risico lopen. Bovendien is de horeca volledig gesloten en daardoor is het gezellige drankje na afloop ook niet mogelijk.
Indien op 16 November de landelijke situatie is verbeterd en we terug zijn op het vorige Risiconiveau “ernstig”, willen we de eerste bijeenkomst alsnog laten plaatsvinden. Een uitnodiging volgt dan alsnog. Gezien de grote interesse zullen we de eerste bijeenkomst waarschijnlijk verdelen over twee dagen.

Reserveer aub één van de volgende data:
De ontwikkeling rondom senioren in de samenleving
Maandag 23 November 2020 - Woensdag 25 November 2020
De Leerfabriek (Voormalige kerk)

Voor wie alvast wat meer wil weten, hebben we een aantal tips voor interessante websites, filmpjes en artikelen. Er zijn al diverse initiatieven zoals Platform LLiH opgestart en er zijn ook mooie voorbeelden die ter inspiratie bekeken kunnen worden.

Binnen de gemeente Heusden bieden de volgende organisaties informatie op hun website:
Seniorenraad Heusden: www.seniorenraadheusden.nl
Zorgsaam Heusden: www.zorgsaamheusden.nl
Andere organisatie:
Platform 31: www.platform31.nl

We hebben ook enkele filmpjes van inspirerende projecten gevonden en hieronder opgenomen. In beide projecten is men op zoek naar een nieuwe manier om als gemeenschap voor elkaar te zorgen. De projecten heten:

Hogeloon helpt: (Klik hier als de video niet direct zichtbaar is)


Straight Outta Esbeek: (Klik hier als de video niet direct zichtbaar is)Hopelijk tot snel. Pas goed op jezelf en op elkaar!
Adriaan van Spanje, Anneke Jansen en Hanneke Heydenrijk

Klik hier om deze informatie in pdf formaat te lezen.