Activiteiten

Nieuwjaarsreceptie

Het is inmiddels een gewoonte geworden om elkaar in het begin van het jaar weer op te zoeken en elkaar de hand te schudden. Traditie getrouw doen we dit bij het Fort van Hedikhuizen.

Lief en leed

Voor het wel en wee van het dorp hedikhuizen zullen Ria en Cobie nieuwe bewoners verwelkomen. Ook bij geboorten van nieuwe dorpsbewoners komen we op kraamvisite met een bloemetje. Bij dorpelingen die in het ziekenhuis hebben gelegen komen we langs om een fruitmandje te bezorgen. Met kerst gaan we rond met een kerststukje voor de bejaarden en alleenstaanden. We gaan ook naar het laatste afscheid van een dorpsbewoner.

Hierbij willen we tevens iedereen uinodigen om een berichtje te sturen als je iemand kent die langdurig ziek is of binnenkort een jubileum heeft te vieren. Je kunt je verzoek doorgeven via dorpsvereniging@hedikhuizen.nl

Zomeractiviteit

De dorpsvereniging probeert elke zomer een activiteit te organiseren. Per jaar wordt bekeken welke interesses er zijn. De activiteiten varieren van een dorpsbarbeque tot fietstocht tot rondvaart tocht.

Mannenavond

Vrijwel elk jaar komen de mannen uit het dorp elkaar een keer tegen om bij te kletsen onder het genot van een pilsje. Meestal wordt dit gecombineerd met een activiteit.

Ladies eve

 Vrijwel elk jaar komen de damens uit het dorp elkaar een keer tegen om bij te kletsen. Meestal wordt dit gecombineerd met een activiteit.

Sinterklaasfeest

Bij voldoende kinderen in de leeftijd tot/met  groep 5 komt Sinterklaas naar Hedikhuizen om de kinder te verrassen.

Film en popcorn

In de wintermaanden is er zo nu en dan tijd voor een film met popcorn.

Lezing

De dorpsvereniging probeert met regelmaat een interessante lezing te verzorgen. Dit is meestal een leerzame avond welke wordt afgesloten met gezellig bijkletsen.