Agenda 23-11-2022

AGENDA & UITNODIGING

LEDEN VERGADERING

WOENSDAG 23 NOVEMBER 2022
20.00- 22.00 UUR IN DE LEERFABRIEK

Beste leden,

We nodigen u uit voor de ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zullen de volgende agendapunten worden besproken:

1) Opening
2) Vaststellen Agenda
3) Verslag vergadering 6 oktober 2022
4) Ingekomen stukken
5) Overdracht bestuur & voortgang
a. Oproep voor kandidaten voor de vacature van 5e bestuurslid
b. Voorstel van het vm. interim bestuur voor het bedanken van de oud-bestuursleden Vereniging Buurt Bestuurt Hedikhuizen
c. Opslag materiaal o.a. kerstverlichting en tenten
d. Verslag van gesprek met wethouder Jeroen van den Bosch en Judith Daelmans
e. Vernieuwde website Dorpsbelang Hedikhuizen
6) Voorstel voor statutenwijziging om te voldoen aan de WBTR en overige aanpassingen
7) Budgetten 2022 en 2023
8) Voorstel uitgaven ter goedkeuring leden
a. Nieuw logo, voorstel tot ontwerp laten maken (dit briefhoofd is tijdelijke oplossing)
b. ICT middelen t.b.v. alle verenigingen
c. Ondersteunende middelen te gebruiken door alle verenigingen in het dorp (beamer, geluidsinstallatie ed.)
d. Aanschaf aanhanger voor de verenigingsmiddelen/opslag en ter beschikking voor dorpsbewoners.
9) Initiatieven, stand van zaken
a. Initiatief voor het plaatsen mini bibliotheek, voortgang door Chantal Verhoeven
10) Rondvraag.
11) Vaststellen volgende ALV


We zien u graag op de vergadering.

Met hartelijke groet,

Rico Koers, Voorzitter
Tom Marchelinus, Algemeen lid en vicevoorzitter
Muriel Aspin, Secretaris
Erik van Geffen, Penningmeester

DORPSBELANG HEDIKHUIZEN dorpsbelang@hedikhuizen.nl