Subsidie aanvraag gasloze wijk

In de zomer van 2018 heeft de gemeente Heusden, Hedikhuizen Duurzaam voorgedragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een subsidie in het afkoppelen van het dorp Hedikhuizen van het aardgas. Helaas is het verzoek voor een financiële bijdrage afgewezen. Dit is maandag 1 oktober 2018 officieel bekend gemaakt.

De motivatie waarom onze aanvraag - één van de 75 aanvragen - is afgewezen, is nog niet bekend. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, laten we dit aan jullie weten.
Natuurlijk is het een tegenvaller dat we deze subsidie niet krijgen. Echter, we zijn gestart zonder te weten dat we subsidie zouden kunnen verkrijgen voor het warmtenet. Deze afwijzing weerhoudt ons er niet van om op de ingezette weg door te gaan. Zeker gezien de vele positieve reacties, die we zaterdag 22 september jl. hebben mogen ontvangen. Bijgevoegd:
de lijst van 27 gehonoreerde projecten en
de verantwoordingsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken.