Meer informatie

Buurt Bestuurt

Wat doet Buurt Bestuurt zoal?

Buurt Bestuurt is een initiatief van en voor de bewoners van de dorpskern Hedikhuizen en vooral bedoeld om bij en met de gemeente Heusden een aantal zaken ‘gestroomlijnder’ op te kunnen pakken. In 2015 hebben een aantal mensen vanuit Hedikhuizen zich opgeworpen om binnen Buurt Bestuurt actiever te participeren. Het reguliere onderlinge overleg en andere bijeenkomsten, zoals overleggen met de gemeente Heusden, staan open voor iedereen.