Duurzaam Nieuws

Inpassing zonneveld

In de visie zonne-energie van de gemeente Heusden staat over Hedikhuizen het volgende vermeld: "In het dorp Hedikhuizen wordt gewerkt aan een plan om het volledige dorp energieneutraal te maken. Onderdeel van deze plannen is een klein zonneveld (zo’n 1 tot 2 hectare) dat direct bijdraagt aan het nieuwe energiesysteem van het dorp en ook in financiële zin bijdraagt aan de verduurzamingsplannen van het dorp. Het zonneveld in dit project is daarmee niet alleen een 100% lokaal initiatief, maar draagt ook direct bij aan de energietransitie van Hedikhuizen en omgeving.

Door dit initiatief te benoemen als afzonderlijk project, maakt de gemeente het mogelijk dat dit project van de inwoners van Hedikhuizen zich in haar eigen tempo kan ontwikkelen richting realisatie. Omdat nog niet exact duidelijk is welke locatie in Hedikhuizen zal worden gekozen als projectlocatie voor het zonneveld, is voorlopig een zone rondom het dorp aangewezen als zoekgebied voor een projectlocatie.".

In oktober en november van 2019 wordt het project warmtenet doorgerekend. Zodra deze gegevens compleet zijn dan wordt naar verwachting duidelijk hoeveel ruimte er nodig is voor een zonneveld. Ook wordt er dan meer informatie verwacht over de technische randvoorwaarden voor een zonneveld. Zodra deze informatie bekend wordt een aantal inwoners in het dorp gevraagd na te gaan denken over de wijze waarop een zonneveld het best kan worden ingepast en welke locaties hierbij tot de mogelijkheden behoren. Het is van belang dat dit traject zorgvuldig en transparant wordt doorlopen. Naar verwachting kan dit traject in januari 2020 worden opgestart.

 

Lidmaatschap

In november 2018 zijn er statuten opgesteld ten behoeve van coöperatie Hedikhuizen Duurzaam U.A.. Deze statuten beschrijven waaraan de coöperatie zich moet houden. De statuten zijn notarieel vastgelegd, waardoor deze niet eenvoudig te wijzigen zijn. Naast de statuten dienen er nog reglementen te komen die de dagelijkse gang van zaken meer in detail beschrijven. Denk aan een huishoudelijk reglement voor het bestuur maar ook voor de raad van toezicht. Naast reglementen moeten er ook lidmaatschapsformulieren komen zodat er een coöperatie met leden ontstaat. Naar verwachting kun je vanaf november lid worden van de coöperatie als A-lid. Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waar je je kunt aanmelden.

Training energie coaches

Er staat de komende tijd een training gepland tot energie coach. 7 mensen hebben zich reeds aangemeld. Als er nog iemand is die ook interesse heeft in deze training dan kun je je nog steeds aanmelden. Dit kan via info@hedikhuizenduurzaam.nl. De training is gepland op de volgende dagen:

- Do 24 oktober, vanaf 17:00 uur: Bouwkundig
- Do 31 oktober, vanaf 17:00 uur: Installaties
- Vr 8 november, middagsessie 13.00-17.00u: Praktijk 
- Do 14 november, vanaf 17:00 uur:  Energieke gesprekken en energie besparen met gedrag

De training wordt gegeven in de leerfabriek.
Wanneer we om 17:00 uur starten, beginnen we met een broodje.

Quick scan Hocosto BV

Na de zomer is er een quick scan gedaan door Hocosto BV. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid naar een eigen lokaal warmtenet voor de kern. In dit eerste onderzoek is uitgegaan van een oplossing zonder steenfabriek. De uitkomst was positief en dit idee lijkt zowel technisch als financieel haalbaar.

Er wordt ook een aanvullend onderzoek gedaan waarbij de steenfabriek haar warmte levert. De uitkomst van dit onderzoek is nog niet bekend. Naar verwachting volgt deze nog in 2019.

Pilot zonnepanelen op dak

Naar verwachting zijn binnenkort de berekeningen klaar voor het pilot project “zonnepanelen op het dak van de familie Bruijsters". Zodra deze gegevens bekend zijn, worden deze gedeeld en volgt er meer uitleg.  Weet je al dat je graag in aanmerking komt zonnepanelen dan kun je dat al laten weten via info@hedikhuizenduurzaam.nl . Op deze wijze krijgen we al inzicht in de wensen hiervoor.

Haalbaarheids onderzoek

In juni 2018 is een haalbaarheidsonderzoek afgerond. De samenvatting vindt u hier. Dit haalbaarheidsonderzoek was een eerste verkenning naar mogelijkheden en onmogelijkheden. De mogelijkheden worden in detail uitgewerkt en doorgerekend. De komende periode wordt bekeken welke onderdelen daadwerkelijk in aanmerking komen voor realisatie.

Hedikhuizen Duurzaam heeft als doel om het hele dorp via een eigen netwerk van zelf lokaal duurzaam opgewekte warmte en elektriciteit te voorzien. Daarbij sluiten we aan op internationale, nationale, provinciale en lokale doelen.

Meer info

Subsidie aanvraag gasloze wijk

In de zomer van 2018 heeft de gemeente Heusden, Hedikhuizen Duurzaam voorgedragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een subsidie in het afkoppelen van het dorp Hedikhuizen van het aardgas. Helaas is het verzoek voor een financiële bijdrage afgewezen. Dit is maandag 1 oktober 2018 officieel bekend gemaakt.

Meer info