Contact

Met deze website willen we u zoveel als mogelijk informeren over actuele zaken met betrekking tot Hedikhuizen. Toch kan het zijn dat u informatie mist of dat u op of aanmerkingen heeft over de inhoud van deze website.

 Voor vragen of opmerkingen over de Dorpsvereniging kunt u terecht bij
Bert van Dinter (bert.vandinter@hedikhuizen.nl)

 Voor vragen of opmerkingen over Buurt Bestuurt kunt u terecht bij
Eugène Kuis (eugene.kuis@hedikhuizen.nl)

 Voor vragen of opmerkingen over deze website kunt u terecht bij
Hans Boelen (hans.boelen@hedikhuizen.nl)