Buurt Bestuurt heeft een oproep gedaan tbv het gebruik van een, voor Hedikhuizen, beschikbaar subsidiebedrag. Hierbij konden gedurende een aantal weken door alle dorpsbewoners of initiatiefgroepen plannen worden ingediend waarbij een beroep wordt gedaan op dit subsidiebedrag. 
De ingediende plannen zijn verzameld en gepubliceerd. Er kan niet meer gestemd worden.

Klik hier voor een overzicht van de ingediende plannen.
Klik hier voor een samenvatting van deze lijst.

De stemronde heeft 55 inzendingen opgeleverd. 
Via de volgende link is de stemuitslag te vinden waar precies is aangegeven hoeveel stemmen elk idee heeft ontvangen:
In de bovenste gele regel staan de nummers van de 48 ingediende plannen (zie ideeënlijst").
In het blauwe vak staat aangegeven hoe elk van de de 55 indieners van een stemformulier de punten heeft verdeeld (niet iedereen heeft alle 15 beschikbare punten toegekend).
De onderste lichtgele regel geeft aan hoeveel stemmen elk idee totaal heeft verzameld.
De groene regel daaronder geeft nogmaals de nummers van de 48 ingediende ideeën.
Op een aantal van de terugontvangen stemformulieren stond -terecht- de opmerking dat een aantal van de ideeën wel erg veel op enkele andere lijken. Dit geldt onder anderen voor plannen over het straatwerk, over bloemen in de berm en over verkeersveiligheid.
Het ligt dus voor de hand om die nummers bij elkaar te voegen, en de behaalde punten bij elkaar te tellen. Daaruit zal blijken dat er juist voor bovengenoemde onderwerpen een hoger puntentotaal is gescoord dan dat de cijfers in de onderste lichtgele regel aangeven. In de verwerking en uitwerking van de resultaten zal hier natuurlijk rekening mee worden gehouden.
Op dit moment worden er afspraken gemaakt om eerst met de gemeente (als subsidieverstrekker) de uitslag te gaan bespreken. 
In de eerste helft van maart willen we een ledenvergadering houden, waarvoor we overigens alle dorpsgenoten zullen uitnodigen. Dan zal het onderwerp "subsidiegeld" ongetwijfeld op de agenda staan.