Agenda

De initiatiefgroep Buurt Bestuurt komt in 2017 op de volgende data bijeen voor de reguliere bijeenkomsten. 
Voor bijzondere bijeenkomsten wordt ad-hoc een datum voorstel gedaan.

• 20 februari – 24 februari : ophalen enquêtes
• 6 maart (i.p.v. 28 februari): reguliere bijeenkomst Buurt Bestuurt. Locatie: Peter van der Vleuten, Ophovenseweg 2
• 7 maart: informatie avond gemeenteraad t.a.v. burgerbegroting. Locatie: gemeentehuis Vlijmen
• 14 maart: gezamenlijk bespreken en prioriteren uitkomsten enquête. Locatie: Leerfabriek, Lambertusstraat 5
• 18 maart (?): plaatsen informatiebord bij speeltuin. Locatie: Kerkstraat, ingang speeltuin
• 2 april: Dromen-Doen-Heusden dag. Locatie: Lambertusstraat richting coupure
• 4 april: reguliere bijeenkomst Buurt Bestuurt en toelichting op ondergrondse vuilcontainers door gemeente Heusden. Locatie: Arthur Kruijtzer, Hoge Maasdijk 15
• 10 april: ronde tafel gesprek Burgerbegroting Hedikhuizen. Locatie: Leerfabriek, Lambertusstraat 5
• 12 april: ronde tafel gesprek Burgerbegroting Hedikhuizen. Locatie: Leerfabriek, Lambertusstraat 5
• 16 mei: reguliere bijeenkomst Buurt Bestuurt. Locatie: Eugène Kuis, Kerkstraat 6
• 23 mei: terugkoppeling burgerbegroting aan Hedikhuizen en andere betrokken. Locatie: Leerfabriek, Lambertusstraat 5
• 13 juni: reguliere bijeenkomst Buurt Bestuurt. Locatie: Carine Jansen, Lambertusstraat 4
• 18 juli: reguliere bijeenkomst Buurt Bestuurt, inclusief zomerborrel. Locatie: Ton van Dijk, Kerkstraat 16