Actuele thema's

Momenteel zijn de volgende thema’s geselecteerd, waarmee de initiatief groep in overleg treedt met de gemeente Heusden.

Verlichtingsplan:

Vanuit Buurt Bestuurt zijn wij met de gemeente Heusden in gesprek over de nadere invulling van het nieuwe verlichtingsplan voor Hedikhuizen. In de plannen van de gemeente worden alleen de lantaarnpalen binnen de ‘bebouwde kom’ borden vervangen. De doelstelling van Buurt Bestuurt is dat de gehele Lambertusstraat, de Hoge Maasdijk, alsmede de verlichting in het buitengebied (bij boerderijen) worden meegenomen. Doel is om tijdens de info-bijeenkomst op 12 januari 2016 te komen tot een gezamelijke aanbeveling voor de nieuwe verlichting in Hedikhuizen.

Vanuit de gemeente zijn de volgende documenten beschikbaar gesteld.
20151109-verlichting-presentatie-van-gemeente-heusden
20151109-verlichting-locaties-in-hedikhuizen
20151109-verlichting-voorbeelden

Op 12 januari heeft Buurt Bestuurt de details over het gemeentelijk plan 'Vervanging verlichting Hedikhuizen' met de mensen vanuit Hedikhuizen gedeeld en nader besproken. De aanvullende suggesties vanuit de informatiebijeenkomst zullen komende weken aan de gemeente Heusden worden overgebracht. De contactpersoon voor de verlichting is Ton van Dijk (ton.vandijk@hedikhuizen.nl).

20160112 Presentatie 12 januari
20160118 Schematische uitwerking verlichting
20160118 Brief aan gemeente mbt verlichtingsplan

Groenbeheer:

In 2015 zijn er diverse gesprekken met de gemeente Heusden gevoerd over het groenbeheer en -beleid binnen Hedikhuizen. Deze gesprekken hebben erin geresulteerd dat op 15 december 2015 een overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente Heusden. Er is daar toegezegd dat in de Lambertusstraat een aantal bomen zal worden aangeplant op leeggevallen plaatsen. Ook is gesproken over aanpassing van het maaibeleid. Over het groenbeheer in het algemeen wordt nog gekeken naar een financiële oplossing. Men wil daar in 2016 op terugkomen.

Het verslag kunt u vinden in het documentarchief. Voor het groenbeheer en -beleid zijn Peter van Vleuten (peter.vandervleuten@hedikhuizen.nl) en Carine Jansen (carine.jansen@hedikhuizen.nl) de aanspreekpunten.

Verkeer:

Afgelopen maanden is met de gemeente gesproken over het onderhoud van het straatwerk en de bereikbaarheid van Hedikhuizen. In 2016 zal dit verder voortgang gaan krijgen.
Contactpersoon hiervoor is Martijn Hoorn (martijn.hoorn@hedikhuizen.nl).