Meer informatie

De dorpsvereniging houdt zich bezig met sociale activiteiten.

Ieder jaar wordt opnieuw bepaald welke activiteiten zullen worden uitgevoerd. Een aantal activiteiten wordt (vrijwel) jaarlijks georganiseerd terwijl andere weer incidenteel worden georganiseerd.  Er wordt geprobeerd om voor alle doelgroepen leuke activiteiten te organiseren. In de jaarvergadering is ruimte voor inspraak.